Op het gebruik van de website www.112-goor.nl zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie
112Goor streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat 112Goor niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. 112Goor is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit tekst of beeldmateriaal dat is gepubliceerd. 112Goor respecteert privacy van personen en streeft ernaar dit te allen tijde te waarborgen. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. 112Goor aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website, Facebook of via e-mail kan geen relatie tussen 112Goor en de gebruiker van de website ontstaan.

Cookies
112Goor maakt gebruik van cookies om advertentie’s te tonen, statistieken te analyseren en de gebruikerservaring van bezoekers te verbeteren. Door het bezoeken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. 112Goor aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die ontstaat uit het gebruik van cookies. Gegevens van bezoekers worden niet gedeeld met derden.

E-mail
112Goor garandeert niet dat aan haar gezonden e-mail (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. De gebruiker accepteert dit risico.

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten die naar websites van derden leiden. 112Goor heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. 112Goor aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen (tekst, foto- en videomateriaal) op www.112-goor.nl zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Uit publicaties op www.112-goor.nl en haar Facebookpagina mag niets op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat 112Goor daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.

Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

error: Niet toegestaan!